Choď na obsah Choď na menu
 


Dňa 17.1.2009 sa v Liptovskom Jáne konala členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len DHZ).

Po otvorení schôdze bola zvolená návrhová komisia a následne boli členovia spolu s pozvanými hosťami – starostom obce Liptovský Ján a p. Trstenským, zástupcom okresného Hasičského zboru, oboznámení s činnosťou DHZ.

Súčasťou schôdze bola aj správa o hospodárení, správa revízora a prednesený bol plán úloh na rok 2009. Do diskusie sa zapojili pozvaní hostia, ale aj členovia DHZ. Po diskusii bol prednesený ďalší bod programu - Návrh na uznesenie. Návrhová komisia odsúhlasila a schválila plán na rok 2009 (príprava vozidiel na STK, generálna oprava PPS, obnovenie výstroje a výzbroje v technike, nákup uniforiem, zabezpečenie súťaže o putovný pohár starostu obce Lipt. Ján, oslovenie detí v ZŠ). Nasledoval záver schôdze, pohostenie zúčastnených a voľný program.

 

Správa o činnosti DHZ za rok 2008:

Aj v roku 2008 sme my - dobrovoľní hasiči v Lipt. Jáne svoju činnosť začali čistením prameňa Teplica. Táto činnosť tradične prislúcha nám a dúfame, že sme boli nápomocní občanom, a zároveň dúfame, že sme spríjemnili pobyt návštevníkom obce Liptovský Ján, prameňa Teplica a „kade“.

Ako dobrovoľní hasiči sme spolupracovali v tomto roku s obecným úradom pri organizácii Jánskych slávností. Postavili sme vatru a zabezpečovali sme, aby pri jej spálení nenastal požiar a zároveň sme dohliadali na pokojný priebeh tohto podujatia.

Pri príležitosti výročia SNP, v posledných dňoch letných prázdnin, sme postavili veľkú vatru na Dubci. Taktiež sme zabezpečovali presun občanov na Dubec. V jeseni sa nám podarilo vymaľovať požiarnu zbrojnicu. Koncom roka, keď udreli silné mrazy sme pomáhali s technikou, ale aj fyzicky pri tvorbe klziska v Jánskej doline, čo preverilo pripravenosť techniky, ale aj nás - dobrovoľných hasičov zasahovať v sťažených klimatických podmienkach.

 

Tento rok sa konal aj tradičný výstup na Ďumbier, s prenocovaním na Chate M.R. Štefánika a kolektív sa utužil aj pri guláši Pred Bielim.

 

Pokiaľ ide o techniku, podarilo sa nám opraviť súťažnú striekačku, čo nám pomohlo neskôr na súťažiach. Vozidlo Avia prešlo generálnou opravou a spravila sa na ňom aj STK.  

DHZ sa zúčastnil na previerke pripravenosti v Podturni, súťažili sme o putovné poháre starostov obcí Lipt. Ján, Vlachy-Vlašky a Lipt. Teplá.

Obrázok